EN PL
zamknij
Filmoteka Narodowa

 

 

Filmoteka Narodowa w Warszawie jest państwową instytucją kultury, której przedmiotem działania jest ochrona narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii oraz upowszechnianie kultury filmowej.

Zbiory taśm filmowych i archiwaliów zgromadzone w Filmotece Narodowej należą do jednych z największych w Europie. Dzięki pracy filmografów oraz współpracy z filmotekami zagranicznymi, Filmoteka Narodowa przywróciła polskiej kulturze najcenniejszą kolekcję taśm filmowych - ok. 75% polskich filmów fabularnych z okresu 1930 - 1939.

Zbiory dokumentacyjne udostępniane są w Czytelni, kopie filmowe w Zespole Rozpowszechniania Krajowego, a fotosy za pośrednictwem FOTOTEKI Filmoteki Narodowej. 

Oknem na świat Filmoteki Narodowej jest kino Iluzjon przy ul. Narbutta 50A. Pokazywane tu są filmy z całej historii kina, ujęte w różnorodne cykle tematyczne i monograficzne.

powered by The Blob Studio
Copyright © The Blob Studio ltd.
contact@weeblob.blog
6 Quarry Cottages, EH15 3HJ, Edinburgh, UK
Company No. SC674387