EN PL
zamknij
Plakaty do filmów polskich
 

Jak polska szkoła plakatu radzi sobie z polskimi filmami? – odpowiedź na to pytanie przynosi niniejsza wystawa. Twórcy tak uznani, jak Jan Młodożeniec, Jakub Erol, Andrzej Pągowski czy Witold Dybowski wsławili się, tworząc ilustracje do produkcji zagranicznych, lecz nie porzucili rodzimego poletka! To prace mniej intuicyjne, bardziej świadome – inaczej niż w przypadku plakatów do obrazów z NRD, Ameryki, czy krajów azjatyckich, polskie kino (wraz z twórczością rodzimych reżyserów) było im znane. Plakat zatem wchodzi tu w dialog z konwencją filmu i charakterystyczną stylistyką jego twórcy. Niejednokrotnie będzie pełnił funkcję ilustracji podległej dziełu filmowemu; w innym przypadku – stanowił będzie autorską, autonomiczną wypowiedź artysty-plastyka; jeszcze innym wariantem jest polemika z wizją filmowca. Sytuacja jest szczególnie skomplikowana w kilku przypadkach filmów realizowanych w oparciu o motywy literackie – obszar wzajemnych wpływów poszerza o kolejny element. Na ile Jakub Erol wczytywał się w „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, a na ile wpatrywał w adaptację powieści w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego? Ile w plakacie Witolda Dybowskiego jest inspiracji płynącej z dzieł Witkacego, a ile z filmu „W starym dworku, czyli niepodległość trójkątów” Andrzeja Kotkowskiego? To tylko niektóre tropy, jakie podjąć może odbiorca ekspozycji.
 

 

 

 
powered by The Blob Studio
Copyright © The Blob Studio ltd.
contact@weeblob.blog
6 Quarry Cottages, EH15 3HJ, Edinburgh, UK
Company No. SC674387