EN PL
zamknij
Uniwersytet Śląski w Katowicach; Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieslowskiego

Uniwersytet Śląski jest uczelnią, w której stykają się ze sobą tradycja i nowoczesność. Tradycję stanowi dorobek ponad 40 lat pracy naukowej i dydaktycznej, ugruntowana pozycja ośrodka akademickiego i kulturotwórczego, kuźnia kadr i talentów, a także wyspecjalizowane w pracach badawczych jednostki, unikatowe kierunki i specjalności, wybitni reprezentanci, mistrzowie i autorytety. Nowoczesność wiąże się ze sposobem myślenia i funkcjonowania: podejmowaniem kształcenia i badań o charakterze interdyscyplinarnym. Uniwersytet Śląski prowadzi co raz bardziej aktywną współpracę międzynarodową, ściśle współdziała z gospodarką, jest innowacyjny i otwarty na nowe technologie i, co ważne, wrażliwy na zmieniające się warunki rynku pracy. Uczelnia rozwija się, wzmacniając potencjał dydaktyczny i rozbudowując infrastrukturę. 
 

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieslowskiego

Instytut Sztuk Filmowych i Teatralnych jest instytutem naukowym i artystycznym Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzona jest w nim działalność twórcza w zakresie sztuk filmowych, fotografii oraz sztuk teatralnych.

Do zadań Instytutu należą:

  • Prowadzenie i wsparcie badań naukowych oraz artystycznych z dyscypliny sztuk filmowych i teatralnych,
  • Organizowanie i współorganizowanie wydarzeń naukowych, artystycznych i kulturalnych promujących sztukę filmową,
  • Organizowanie oraz udział w konferencjach, seminariach, szkoleniach oraz sesjach naukowych,
  • Wydawnictwa własne oraz publikacja artykułów naukowych,
  • Uczestniczenie w projektach służących upowszechnianiu sztuki filmowej,
  • Organizowanie międzynarodowego festiwalu filmów krótkometrażowych Węgiel Film Festival.

Pracą Instytutu kieruje zespół przedstawicieli świata filmu, kultury, nauki i literatury, których twórczość w postaci form kinematograficznych, telewizyjnych i teatralnych ma znaczący zasięg w Polsce i Europie.
 

powered by The Blob Studio
Copyright © The Blob Studio ltd.
contact@weeblob.blog
6 Quarry Cottages, EH15 3HJ, Edinburgh, UK
Company No. SC674387